Mardin Semalarında Kanat Çırpan Hazine: Taklacı Güvercinler

2523313-mardin-sebab-guvercinigüvercin

Mardin’de gökyüzüne bakt???n?zda dans eden güvercinleri görebilirsiniz. Mardin’e ait me?hur taklac? güvercinleri sevdal?lar? oldu?unu ö?rendik. Güvercin deyince akla ilk Mardin ve Urfa gelir.

Urfa’n?n posta güvercinlerine kar?? Mardin’in taklac? güvercinleri nam salm??. Öyle bir a?k ki Mardin’de güvercinler için Mardin Güvercinleri Koruma ve Ya?atma Derne?i kurulmu?. Bu güvercinlerin tepeli, tepesiz, paçal?, paças?z, bak?c?, siyah beyaz, gri, kahverengi, benekli olmak üzere birçok çe?idi bulunuyor.

Mardin Güvercinleri Koruma ve Ya?atma Derne?i, taklac? güvercinin Mardin’e özgü bir de?er oldu?unu kan?tlayabilmek için birkaç kez Patent Enstitüsü’ne de gitmi?; ancak enstitüde bulunan görevlilerle uzla??lamam??. Görevliler, kendilerinden örnek olarak bir çift güvercin getirmelerini istemi?ler. Fakat dernek ba?kan?, Veysi Toparl?, taklac? güvercinin tek bir cinsinin olmad???n?, pek çok türünün oldu?unu anlatm??. Enstitü görevlileri de bu kadar fazla tür güvercine tek bir patent vermeye yana?mam??.