Mardin Uçurtma Festivali’nden Renkli Görüntüler

DSC_3559DSC_3498

Dillerin ve dinlerin diyar? Mardin’de düzenlenen Uluslararas? Uçurtma Festivali’nde birbirinden renkli görüntüler ortaya ç?kt?.

Mardin Uçurtma Festivali, Mardin Valili?i, Büyük?ehir Belediyesi, Dicle Kalk?nma Ajans? (D?KA) ve  Mardin Müzesi’nce kentte ilk defa düzenlendi. Mardin merkez Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde’de 21 Nisan’da kortej yürüyü?ü ve konser ile ba?layan festival, Savur ilçesinde tarihi evlerin dam?ndan uçurtmalar?n havaya b?rak?lmas?yla son buldu.

“Abbara” olarak bilinen geçidin bulundu?u yerden çar?? caddesi boyunca kortej yürüyü?ü ile ba?layan ?enlik; sokak müzisyenlerinin, akrobasi ustalar?n?n, tahta bacaklar?n gösterisi ile dikkat çekti.

Uçurtma ?enli?i, ilçe kaymakam?, ilçe emniyet müdürü, ilçe milli e?itim müdürünün, emniyet te?kilat? ve milli e?itim çal??anlar?n?n kat?l?m?yla gerçekle?ti. Yap?lan gösteriler hem çocuklara hem de büyüklere büyük bir sevinç kayna?? oldu. Yap?lan çe?itli etkinliklerin ard?ndan ö?rencilere uçurtmalar da??t?ld?. Ö?renciler, ö?retmenleri ve kurum yöneticileri ile uçurtmalar?n? uçurmak üzere 15 farkl? damda bulu?tu. Gökyüzü ve damlardan uçurulan uçurtmalar ile çocuklar unutulmaya yüz tutmu? bu gelene?i tekrar canland?rma f?rsat? buldular.