Masallar Diyarlarıyla Ünlü Disneyland Parkları

Daha önce hiç lunaparka gittiniz mi?
Sizin için dünyan?n en güzel e?lence park? olan Disneyland’i ara?t?rd?k.

kaliforniya disneylandKAL?FORN?YA
Dünya’da Disneyland parklar?n?n kuruldu?u ilk yer, ABD’nin  Kaliforrniya eyaleti Dünyaca ünlü Amerikal? Film Yap?mc?s? Walt Disney taraf?ndan 1955 y?l?nda kurulan bir park. Anahiem ?ehrinde yer almaktad?r. Kaliforniya Disneyland Disney Kahramanlar?n?n dola?t??? sokaklar?, tematik alanlar?, an?masyon ?ovlar? gibi çocuklara hitap eden alanlara sahip.
disneyland parisPAR?S
Çocuklu ailelerin ve gençlerin e?lenmek ve keyifli vakit geçirmek için gitti?i Paris Disneyland, ?ehrin do?usundaki Marne-la-Vallee kasabas?nda yer al?r. Disneyland parklar? aras?nda en ünlüsü olarak da bilinen Disneyland Paris hem çocuklar?n hem de çocuk ruhunu içinde tutan yeti?kinlerin en sevdi?i yerlerden biridir. Paris’in romantik atmosferini
renklendiren bu tematik park 2000 hektarl?k
devasa bir alan? kapl?yor.
orlando disneylandFLOR?DA
Disneyland Florida ABD’nin Florida eyaletine ba?l? Orlando ?ehrinde bulunuyor. Disneyland Florida’ya gitti?inizde su park?nda zaman geçirip Disneyland Florida ABD’nin Florida eyaletine ba?l? Orlando ?ehrinde bulunuyor. Disneyland Florida’ya gitti?inizde su park?nda zaman geçirip yaz?n bunalt?c? havas?ndan kurtulabilir, Disneyland ürünlerinin sat?ld??? ma?azalarda al??veri? yapabilir, Spor ve rekreasyon alanlar?na gidip fazla enerji atabilir ve Disneyland karakterlerinin yer ald??? etkinliklere kat?labilirsiniz.

 

hong kong disneylandHONG KONG
Dünya’n?n en sevilen e?lence park? burada da imdad?n?za yeti?iyor. Çolu?u çocu?u toplay?p bütün gün e?lenebilece?iniz Hong Kong Disneyland 28 hektarl?k bir alan üzerinde kurulu. 2005 y?l?nda hizmete giren bir parkta Disney karakterleriyle ak?am yeme?i yiyebilir, rehberler e?li?inde yap?lan tura kat?labilirsiniz. Rekreasyon park?nda do?an?n tad?n? ç?karabilirsiniz ve ç?lg?nlarca oynayabilirsiniz.

 

 

 

Kaynak:  https://www.turna.com/