Müşterisiz Kalmıyor!

Gündem 1Gündem 2

Giresun’un en eski f?r?nlar?ndan olan Bizim F?r?n, Giresun Simidi’nin s?rr?n? kimseye aç?klam?yor!   

Giresun’da ekmekten sonra en çok üretilen g?da ürünü Giresun Simidi’dir. Giresun’la özde?le?en ve önemli bir geçmi?e sahip olan susams?z simit, ta? f?r?nda odun ate?inde bu i?e y?llar?n? vermi? ustalarca pi?iriliyor. Bizim F?r?n, hiç mü?terisiz kalm?yor. Her saat ba?? ç?kan simitlerin al?c?lar? bu yöresel lezzetten vazgeçmeyen Giresun halk?d?r.

Gurbetçilere sipari? üzerine simit yapt???n? anlatan Bizim F?r?n’?n ustas? s?rr?n? vermek istemeyerek: “Bu simit memleket lezzetlerini gurbette hat?rlamak isteyenlere özeldir. Bu simit kolay kolay bayatlamaz.” dedi.