Nemrut’ta Tarih Kokan Heykeller

Ad?yaman’?n Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krall???’n?n antik kentini bar?nd?ran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin aras?nda boylar? 7 metreyi bulan devasa heykeller bulunuyor.

nemrut1jhgj dev-heykeller-mekani-nemrut,Sh_j7e1GlUyShpgj5AzAkw

Tarih merakl?lar? için de geçmi?in izlerini ta??yan bu büyük heykeller mutlaka gidip görülecekler listenizde yer almas? gereken e?siz tarihi bir dokudur. Do?u ve Bat? Medeniyetlerinin kesi?me noktas? ve Dünyan?n sekizinci harikas? Nemrut Da??, yüksekli?i on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO Dünya Kültür Miras?nda yer almaktad?r.

Nemrut Da??, üzerinde bar?nd?rd??? dev heykellerin ve an?t mezar?n yan? s?ra 2150 metrelik yüksekli?iyle güne?in do?u?u ve bat???n?n büyüleyici bir ?ekilde izlenebilece?i bir yerdir. Gidip günün do?u?unu izleyecekseniz bu yükseklikte gün do?arken  havan?n so?uk olaca??n? hesaba katmay? unutmay?n. E?er yaz tatilinizde nereye gidece?inize karar vermediyseniz Nemrut Heykellerini görmeyi seçenekleriniz aras?na ekleyebilirsiniz.

Kaynak: www.tanitma.gov.tr