OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YARALI KÖPEĞE, 11 YAŞINDAKİ SAMET SAHİP ÇIKTI

indir (Medium) (2)Erci?’te otomobil sürücüsünün çarparak kaçt??? yerde can çeki?en köpe?e, ortaokul ö?rencisi Samet ?entürk (11) su ve yiyecek verip, tedavisi için veterinere götürülmesini sa?lad?. Kaza, ilçeye 5 kilometre uzakl?ktaki Sahil Kent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede h?zla ilerleyen plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun kar??s?na geçen sokak köpe?ine çarpt?. Çarpman?n etkisiyle köpek yola savrulurken, arac?n sürücüsü ise yoluna devam etti. Bu s?rada yoldan geçen ?bni Sina ?lkö?retim Okulu 5’inci s?n?f ö?rencisi Samet ?entürk, yol kenar?nda yerde can çeki?en yaral? köpe?in yan?na ko?tu. Önce köpe?e su ve yiyecek veren ?entürk, daha sonra haber verdi?i zab?ta ekiplerine köpe?i teslim etti. Ekipler, yaral? köpe?i tedavi için veterinere götürdü. Görgü tan?klar?n?n söyledi?ine göre, bir araç çarp?p ve buradan uzakla?m??. Biz de yaral? köpe?i buradan veterinere götürece?iz. Veteriner, “Köpe?in tedavisi bitince Van Büyük?ehir Belediyesi Hayvan Bar?nma Evi’ne gönderece?iz” dedi.

Kaynak:https://www.dha.com.tr/gundem