Pelemet Bezine Yolculuk

Renkli Kalemler Çaycuma ekibinden Beril Özcan, pelemet bezinin tarihsel yolculu?una ç?karken sizlere de bu yolculukta edindi?i bilgileri aktar?yor.

pelemet 1

pelemet 3

 

 

 

 

 

Dokumac?l?k, Anadolu’da 100 y?ldan beri hüküm sürmekte olan bir sanat ve Çaycuma ilçesinde de önemli bir yeri var. Çaycuma Halk E?itim Merkezi Usta Ö?retici Melahat Özyurt’tan pelemet bezi ile ilgili ?u bilgileri ald?k:

‘Pelemet bezi ipleri  keten ve pamuktan elde edilir. Önceden dokuma yapan ki?i ipleri de kendi e?irirmi? ama ?imdi fabrikalarda üretilerek yap?l?yor. Pelemet bezi “düzen” ad? verilen ah?ap tezgahlarda dokunarak yap?l?yor. Pelemet bezi dokunduktan sonra üzerine  Türk i?i nak??lar ve özellikle tel k?rma i?lenir. Pelemet Bezi, yöresel nak??larla süslenerek, çe?itli otantik örtüler, yelek, bluz, çanta ve hediyelik e?ya biçiminde de?erlendirilmektedir.’ dedi. Melahat Özyurt’a Pelemet Bezi ile ilgili verdi?i bilgiler için te?ekkür ederiz.