Renkli Kalemler Ekibi’nden Projeye Dair Görüşler

deniz altürk giresunRenkli Kalemler etkinli?ini çok seviyorum. Gazetemize haberler yaz?yoruz ve Adem A?abey ve Afra Nur Abla bize yard?m ediyorlar. Bu etkinli?e düzenli olarak devam eden 5 ki?iyiz. Bizi ilk ziyarete Öncü Gazetesi editörü geldi. Sonra biz Giresunspor tesislerine gittik. Oradaki futbolcular ile röportaj yapt?k. Harika bir histi. Daha sonra Ye?il Giresun Gazetesi’nin bas?ld??? yere, yani matbaaya gittik. Gazete yap?l?rken neler kullan?ld???n?, gazetenin nas?l bas?ld???n? ö?rendik ve ?imdiyse kendi gazetemizi “Renkli Kalemler Gazetesi yay?mlamak için çal???yoruz. Renkli Kalemler Projesini çok seviyorum.

 Deniz ALTÜRK

 

umut keskin giresun
TEGV’de Renkli Kalemler Projesi kapsam?nda ö?rendiklerimiz, yapt???m?z etkinlikler ve geziler çok e?lenceliydi. Spor haberlerine duydu?umuz ilgiden ötürü Giresunsporlu futbolcularla röportaj yapt?k ve bizi iki gazeteci ve editör ziyaret etti. Gazeteye dair her ince detay? ayr?nt?lar?yla ö?rendik ve bu süreçte oldukça keyif ald?k. Ke?ke hiç bitmeseydi, ?enli?imizi iple çekiyorum.

 

 

Umut Keskin

türkan gürevin giresun
TEGV’de Renkli Kalemler Projesi’nde oldu?um için çok mutluyum. Yapt???m?z her etkinlik çok e?lenceliydi. Bu projede çok ?ey ö?rendim. Gazetecili?in çok güzel bir meslek oldu?unu anlad?m. Giresunspor futbolcular?yla tan??mak çok keyifliydi.

 

Türkan GÜVER?N