Tarihi Haydar Baba Türbesi

IMG_3247

Tarihi Haydar Baba Türbesi, Haydarbey Mahallesi’nin doğu kısmında yer alır. Mezarlıkta diğer mezarlıklarda gördüğümüz şahideli ve sandukalı mezar tipleri mevcuttur. Haydar Baba tahminen 12. veya 13. yüzyılda Erciş’te yaşamıştır.

Erciş’in Haydarbey Mahallesi’nde türbesi olan ve mahalleye adını veren Haydar Baba’nın kim olduğu kesin olarak bilinmemesine rağmen onun Ahmet Yesevi Hazretlerinin müritlerinden biri olduğu tahmin edilmektedir. Selçuklular’ın Anadolu’ya giriş yaptıkları dönemde Erciş’e geldiği belirtilir. 1470 yılında Erciş’ten geçerek Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’la görüşmek üzere Tebriz’e giden Yeşbek, Baba Haydar Köyü’nden geçtiğini belirtir. Bu tarih dikkate alındığında Haydar Baba’nın bu tarihten en az 200 yıl önce burada yaşamış olduğu ortaya çıkar. Her yıl yaz aylarında gömülü olduğu yer çok sayıda insan tarafından ziyaret edilir. Ayrıca düğünü yapılacak gelin adayları önce buraya getirilir.

Kaynak: www.ercis.gov.tr