Hayriye Abla’dan Yöresel Tarifler

tegv tarifler

Ülkemiz do?al güzellikleriyle oldu?u kadar yemekleriyle de ünlüdür. Her ?ehrin her yörenin kendine ait yöresel lezzetleri vard?r. Bu yaz?m?zda TEGV gönüllüsü olan Çaycumal? Hayriye Ablam?zdan yöresel iki lezzet olan ‘Kömeç ‘ve ‘Kabalak Dolmas?’ tarifimiz var:

 

 

Kömeç

Kömeç, cevizle yap?lan bir ekmek türüdür. Gerçek ad? “gömeç” olarak bilinse de Çaycuma ?ivesiyle kömeç olarak tan?nm??t?r.

Malzemeler:

 • 1 litre ?l?k su,
 • 1 paket ya? maya,
 • 1 buçuk tatl? ka???? tuz,
 • 1 tatl? ka???? ?eker,
 • 1 adet yumurta,
 • 1 yemek ka???? yo?urt,
 • 2 bardak s?v? ya?,
 • 2 su barda?? ceviz
 • Alabildi?i kadar un

kömeçYap?l???: 1 bardak ?l?k suya mayay? ve bir tatl? ka???? ?ekeri koyal?m kabarmaya b?rakal?m. Yo?urma kab?na kalan 4 bardak ?l?k suyla 1,5 tatl? ka???? tuz ve kabaran mayay? koyal?m. Sonra içine azar azar unu ekleyelim ve yo?urmaya ba?layal?m. Hamur elimizi b?rakana kadar yo?ural?m. Yo?urduktan sonra 1 saat hamurun mayalanmas?n? bekleyelim. Sonra kabaran hamurumuzu masan?n üzerine alal?m. Küçük parçalara ay?ral?m ve her birini masan?n üzerinde oklava ile açal?m. Açt???m?z hamurun üzerine f?rça yard?m? ile ya??m?zdan sürelim. Sonra cevizimizi serpelim, hamurumuzu rulo ?eklinde yap?p ya?lanm?? tep-sinin üzerine koyal?m. Her birini rulo ?eklinde yap?p tepsiye yerle?tirelim. Bittikten sonra bir kasede yumurtam?z?, yo?urdumuzu ve 1 yemek ka???? ya?? kar??t?r?p kömecimizin üzerine sürelim. Ard?ndan 1 çay ka???? susam ve 1 çay ka???? çörekotu serpelim. Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?n?m?zda 40 dakika pi?irelim.

Kabalak

Kabalak, asl?nda Karadeniz bölgesinde yayg?n olarak bulunan salata ve çorbalarda kullan?lan, dolmas? da yap?lan ye?il yapraklard?r.

Malzemeler:

 • Yar?m kilo pirinç,
 • Yar?m demet maydanoz,
 • 1 tatl? ka???? nane,
 • 1 yemek ka???? salça,
 • 3 so?an,
 • 3-4 di? sar?msak,
 • Pul biber,
 • 1 çay ka???? karabiber,
 • 2 su barda?? s?v? ya?,
 • Tuz,
 • Kabalak

dolma

KabalakYap?l???: Pirincimizi güzelce y?kay?p bekle-telim, so?anlar? ve sar?msa?? do?-ray?p tavaya koyal?m. Pembele?ene kadar kavural?m. Sonra salçay?, pirinci koyal?m ve kavural?m. Maydanoz, nane, tuz, pul biber ve karabiber ekleyip kar??t?ral?m. Ayr? tencerede su kaynatal?m. Su kaynay?nca kabalaklar? içine at?p ha?layal?m ve ha?lanm?? yapraklar? so?uk suyun içine alal?m ve s?kal?m. Dolmay? sarmaya ba?la-yal?m ve tencereye dizelim. Bit-tikten sonra dolmalar?n üzerine biraz tuz ekleyelim. 2 su barda?? s?v? ya? koyal?m. Su ekleyip kaynamaya b?rakal?m. Kaynad?ktan sonra ate?i biraz k?sal?m.

Sosu ?çin: Bir tavada ya?? k?zd?ral?m ve içine pul biber atal?m. Dolmalar? taba?a al?p üzerine önce yo?urt, sonra da pul biberli sostan dökelim. Yeme?imiz haz?r.