Tırnak Nasıl Süslenir?

Özellikle biz k?zlar?n oldukça ilgisini çeken t?rnaklar?m?z?n nas?l süslendi?i konusunu sizler için anlataca??m.

  • ?lk olarak süslemeye karar verdi?imiz t?rna??m?za ?effaf renkli bir oje sürelim.
  • Ard?ndan incecik ?eritler keselim.
  • T?rna??m?za sürdü?ümüz ?effaf renkli oje kurumadan ?eritleri t?rna??m?za yerle?tirelim.
  • ?effaf renkli oje kuruyunca üzerine farkl? renkte bir oje sürelim. Örne?in, mavi olsun.
  • Mavi renkli oje de biraz kuruyunca ?eritleri sökelim.

Böylece ?eritlerin konumuna göre çok güzel desenlere sahip olmu? oldunuz. Bu ?ekil ve desenleri di?er t?rnaklar?n?za da uygulayabilirsiniz.

WhatsApp Image 2018-01-06 at 13.59.02 (9) WhatsApp Image 2018-01-06 at 13.59.02 (10) WhatsApp Image 2018-01-06 at 13.59.02 (11) WhatsApp Image 2018-01-06 at 13.59.02 (8)