Türkiye’nin Genç Yetenekleri

Ülkemizde ba?ar?lar?yla s?k s?k adlar?ndan söz edilen Ay?e Begüm Onba?? ve Bartu Özsoy’u biraz daha yak?ndan tan?yal?m.

Milli Jimnastikçi Ay?e Begüm Onba??

ayse-begum-15-yasind-1527bccc7337bf28c24a-300x1882001 y?l?nda Manisa’n?n Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ay?e Begüm Onba??, spor ile 3 ya??ndayken tan??t?. Akhisar’da bale e?itimi alan Onba??, ?spanyol bale ö?retmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte jimnasti?e yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Onba??, haftan?n 5 günü evinden 50 km uzakl?ktaki antrenman salonuna giderek sporunu geli?tirdi, 11 y?ld?r da milli formay? ta??yor. 2015’te Meksika’da gerçekle?en Dünya ?ampiyonas?’nda 12-14 ya? grubunda dünya üçüncüsü oldu. 2016’da Güney Kore’de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya ?ampiyonas?’nda ise 15-17 ya? grubunda alt?n madalya kazand?. Hem ?spanya’daki Akdeniz Gençler ?ampiyonas?’ndan hem de Portekiz’de bir uluslararas? turnuvadan üç alt?n madalya ile döndü. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ay?e Begüm en çok gelecek vadeden sporcular aras?nda gösteriliyor.

Keman Virtüözü Bartu Özsoy

59f44985c9de3d293c698c64-300x169Bartu Özsoy, 2003 y?l?nda Ankara’da do?du. Kemana 4 ya??ndayken ba?lad?. Bilkent’te ilkokul e?itimini tamamlad?ktan k?sa bir süre sonra Ankara Devlet Konservatuar?’na devam etti. Özel programla e?itim görmek için Paris’e gitti. Türkiye çap?nda düzenlenen solist seçmelerini kazanarak orkestrayla ilk konser deneyimini ?zmir Devlet Senfoni Orkestras? ile 10 ya??ndayken gerçekle?tirdi. Bartu Özsoy, 11 ya??ndan itibaren Paris’te ve farkl? Avrupa ülkelerinde konserler ve resitaller verdi, uluslararas? yar??malarda birincilik ödülleri ald?.

Kaynak: www.sanattanyansimalar.com / www.hurriyet.com.tr