Tuvalet Kağıdı Rulosundan Kalemlik Yapımı

kalemlik 1kalemlik 2

 

kalemlik 1

Malzemeler:

1-Tuvalet kâ??d? rulosu

2-Karton (renkli) ya da kuma?

3-Yap??t?r?c?, makas

4-Süslemeler (dü?me, deniz kabu?u, minik ponpon vb.)

Yap?l???:

1-Kuma? ya da kartonu kutuya sar?p ta?an k?s?mlar? i?aretliyoruz.

2-??aretledi?imiz yerden kuma? ya da kartonu kestikten sonra yap??t?r?yoruz.

3-Önce üst ve alt kenara kesti?imiz kurdele parçalar?n? yap??t?r?yoruz.

4-?imdi kartonumuzu süslemeye ba?l?yoruz.

5-Süsledikten sonra kalemli?imizi kullan?yoruz.