Yeni Yıl Zeyrek Öğrenim Birimi’nde Kutlanır!

Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? Zeyrek Ö?renim Biriminde 29 Aral?k 2018 tarihinde, çocuklar?n ve gönüllülerin kat?l?m?yla y?lba?? partisi gerçekle?tirildi.

Yeni y?l? hep birlikte kutlamak isteyen Zeyrek çocuklar? ve gönüllüleri birimde bir kutlama yapt?. Çocuklar farkl? atölyelere girdiler ve çok e?lendiler. Ö?leden sonra ba?layan partide çocuklar ilk önce Okuma Adas?’na girip gönüllü abla ve a?abeylerin onlar için seçtikleri müziklerle co?kuyla dans edip e?lendiler.

DSC_3419-min

Daha sonra kütüphaneye giderek onlar için önceden haz?rlanm?? küçülen ka??ttan yap?lm?? kelebek, ar?, koyun, hava balonu, bal?k gibi ?ekilleri boyad?lar. Yine gönüllü abla ve a?abeylerinin onlar? bekledi?i f?r?n?n yan?na giderek bu ka??tlardan kendilerine anahtarl?k yapt?lar. Bu onlar için harika bir an? oldu.

DSC_3370-min

Anahtarl?klar bittikten sonra, de?i?ik karakterlerdeki ‘Yeni y?l?n?z kutlu olsun!’ mesajlar?n? kendileri için olu?turup yeni y?l kart? haz?rlad?lar. Tüm e?lencenin ard?ndan onlar için yap?lm?? kurabiyelerini alarak evlerine döndüler.