Yeşil Giresun’un Yetenekleri

giresun11

Ye?il Giresun ?lkokulu’nun 4-H s?n?f?nda okuyan 16 çocuk, TEGV deste?i ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?’nda özel bir gösteri gerçekle?tirdiler.

Ba?ta Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? olmak üzere s?n?f ö?retmenleri Ergün Gülsevin, emekli müzik ö?retmeni Ahmet Karaahmeto?lu’nun verdi?i destekle Ye?il Giresun ?lkokulu’nun çocuklar?, 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?’nda önce Ye?il Giresun ?lkokulu’nda ard?ndan 10 May?s 2017, Çar?amba günü TEGV’nin Giresun Ö?renim Birimi Aysel ve Mesut Taftal? Etkinlik Merkezi’nin Etkinlik Dönemi Sonu sergisinde, çocuklara, ailelere, ö?retmenlere flüt çalarak yeteneklerini sergilediler.

“23 Nisan”, “Atatürk” ve “Bilmem ?u Fele?in” isimli eserleri çalan yetenekli çocuklar, nota bilgisini art?r?rken ayn? zamanda müzik alt yap?s?n? olu?turdular.