Yılın İlk Bebeği Cizre’de Doğdu

5c2a909161361f243c18b736

??rnak’ta yeni y?l?n ilk bebe?i saat 00.00’da Cizre Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Selamet ve Kadir çifti dünyaya gelen k?zlar?na “Nur” ismini verdi. Do?umu gerçekle?tiren Opr. Dr. Bilal ?çer, anne ve bebe?in durumlar?n?n gayet iyi oldu?unu, y?l?n ilk do?umunu gerçekle?tirdikleri için ekip olarak çok mutlu olduklar?n? belirtti. Nur bebe?in babas? Kadir Temiz, hastane çal??anlar?na te?ekkür ederken Cizre Devlet Hastanesi Ba?hekim Yrd. Opr. Dr. Serdar Monis’de bebe?i ziyaret ederek alt?n takt?. Nur bebe?in dünyaya geldi?i Cizre Devlet Hastanesi’nde Ba?hekimi Opr. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen, “Çok mutluyuz. Selamet Han?m gece 00.00’da do?umunu yapt?. Nur bebek sa?l?kl? bir ?ekilde dünyaya geldi. Çocu?umuzun annesi normal bir do?um yapt?. ?uan için herhangi bir s?k?nt?m?z görünmüyor. Nur bebek 3 bin 300 gram do?du. Bebe?imiz 49 cm herhangi bir problemimiz yok” dedi.

Kaynak: www.cizremgazetesi.com