Benim Şehrim Gaziantep

Renkli kalemler gazetecisi olarak ba?lad???m bu serüvende ilk olarak kendi ?ehrimiz olan Gaziantep’i ara?t?rmak istedim.

Koç Bayi - Gezmeli, görmeli, tatmal? ve büyülenmeli: Gaziantep

Güneydo?u Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve kurulu?u M.Ö. 3650 y?l? olarak bilinen Gaziantep, Dünyan?n en eski ve en kadim 10 ?ehri aras?nda yer al?yor. Bu kadar eski bir ?ehir içerisinde birçok tarih bar?nd?r?yor

 

 

Gaziantep'te E?siz Bir Kültür Yolculu?u - BrandlifeBu kadar eski bir ?ehir içerisinde birçok tarih bar?nd?r?yor. Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Kalesi ve birçok hanlar, hamamlar, mescit ve kasteller bulunmaktad?r. Bunun d???nda Avrupa’n?n en büyük 2. hayvanat bahçesi, tarihi Bak?rc?lar Çar??s?, Dülük Baba gibi mesire alanlar? ve parklar gezilesi ve görülesi yerlerdir.

Yemekleri ile de ünlü olan Gaziantep Türkiye’nin önde gelen gastronomi ?ehirlerinden biridir. Gaziantep mutfa?? çok çe?itli lezzetler bar?nd?rmaktad?r. “Dünya bir ev olsayd? mutfa?? Gaziantep olurdu.” slogan?yla çal??malar yürüten Büyük?ehir Belediyesi bu tatlar? tüm dünyaya tan?tmay? hedeflemektedir.