Emrah ile Selvi’nin Sevda Hikayesi

Erciş’te 17. yüzyıldan beri süregelen bir sevda hikâyesi günümüze kadar ulaşmış ve ülkemizde en çok bilinen hikâyelerden biri olmuştur.

Doğu Anadolu’da yaygın olan hikâyelerden birine göre Emrah, Erciş Kalesi Beyi Miroğlu Mahmud’un korumasındaki Âşık Ahmed’in oğludur. Emrah, Bey’in huzurunda saz çalmaya özenir, ama sazın tellerini koparınca babası tarafından azar işitir. Ağlayarak kaçar ve bir mezarlıkta uyurken rüyasında pîr (iyiliksever, yaşlı kimse) elinden bâde (içecek çeşidi) içerek Miroğlu Mahmud Bey’in kızı Selvi’ye sevdalanır. Selvi de Emrah aşkına bâde içmiştir. Bu sırada Van üzerine sefere çıkan Şah Abbas, Erciş’e de uğramış ve burayı yakıp yıkmıştır. Yedi yıl süren kuşatma sonunda Van Kalesi’ni alamayan Şah Abbas geri dönmeye karar verir. Dönüşte uğradığı kent ve kalelerde bulunan bütün genç kızları da tutsak edip İsfahan’a götürür. Aralarında Emrah’ın sevdalısı Selvi de vardır. Emrah babasıyla birlikte Selvi’yi aramak üzere İsfahan’a gider. Burada Şah Abbas ile Selvi’nin düğünleri yapılmaktadır. Emrah saz çalıp deyişler söyleyerek Selvi ile birbirlerine sevdalandıklarını anlatır. Şah Abbas’ı ikna ederek sevdiğini de yanına alıp memleketine gitmek üzere yola çıkar. Emrah Erciş’e ulaştıktan sonra birçok güçlükle baş ederek sevdiğiyle evlenir. Yolda rastladığı Nazlı adlı bir başka kıza da sevdalanan Emrah onunla da evlenir. Bu hikâye halk tarafından benimsenerek dillerden düşmemiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

selvi2

 

 

 

 

 

Kaynak: www.edebiyatfatihi.net