Eskişehir Misafirlerinin Uçakla İmtihanı

eskisehir-misafirlerinin-ucakla-imtihaniEski?ehir’de bulunan Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar?n sesleri fazlaca hissedilen bir durumdur. ?ehir merkezinde gezerken kimlerin Eski?ehirli olup kimlerin olmad???n? anlamak asl?nda çok kolayd?r.

 

 

Uçak geçerken gökyüzüne bakan, kulaklar?n? t?kayan birini görüyorsan?z bilin ki o ki?i Eski?ehirli de?ildir. Çünkü Eski?ehir halk? uçak sesine al??k?nd?r. Günlük hayat?n vazgeçilmezi diyebiliriz.
Telefon görü?melerinde, sohbetlerde, konu?makta olan Eski?ehirliler, uçak geçerken konu?may? keser, cümlenin yar?s? bile olsa durup bekler ve uçak geçtikten sonra kald??? yerden devam eder. Yabanc?s? ise sesinin duyulaca??n? dü?ünerek sesini yükselterek konu?maya devam eder. Ama konu?mas? duyulmaz. Biz Eski?ehirlilere de konu?malar?n? kesmek için gökyüzünü göstermek dü?er.
Güzel ?ehrimizin güzel insanlar? her ?eye ra?men ?ehrini çok sever; vars?n bölünsün konu?malar, vars?n patlas?n kulaklar. Bir gün yolunuz dü?ecek olursa ?ayet sese kulak vermenizi ve sadece gökyüzünü izlemenizi tavsiye ederiz.