Kapadokya’da Bir Günümüz

Kapadokya’da bir gün içinde neler yapabilece?inizi sizler için derledik. 

atv-turu-2

balon (Large)

 

 

 

 

Kapadokya’da keyifli bir gün geçirmek istiyorsan?z güne erken ba?lamal?s?n?z!

Rengarenk s?cak hava balonlar?n?n muazzam görüntüsünü yakalayabilmek için sabah gün do?madan kalk?p Göreme’deki A??klar Tepesi’nde yerinizi almal?s?n?z. Güne?in o etkileyici do?u?unu kaç?rmay?n, harika bir manzara, emin olun. E?er balona binmek isterseniz balon turlar?na kat?lmal?s?n?z ve daha sonra uçarken Kapadokya’n?n enfes manzaras?na kendinizi b?rakabilirsiniz. Sabah?n ilk saatlerindeki balon turunuz bittikten sonra Göreme’de nefis bir Kapadokya kahvalt?s? yapabilir ve gezinize ba?layabilirsiniz. Önce Göreme aç?k hava müzelerini gezebilir daha sonra ver elini Zelve ve Pa?a Ba?lar?. Peribacalar?’n?n aras?nda dola??rken, Kapadokya’n?n etkileyici güzelli?ine b?rak?n kendinizi. Ö?le vaktinde ise Ortahisar’daki K?z?lvadi’yi iste?inize göre ATV, at veya bisiklet ile gezebilirsiniz. Oradan Avanos’a do?ru, K?z?l?rmak kenar?nda çay?n?z? yudumlay?p sallanan köprüden geçebilir ve çömlek yap?m atölyelerine gidebilirsiniz. Ak?am yeme?i içinse Ürgüp’te me?hur testi kebab?n?n tad?na bakabilirsiniz. Sonra Temenni Tepesi’ne ç?k?p burada kahvenizi yudumlayabilir, panoramik dürbünlerle etraf? izleyerek bu büyünün bir parças? olabilirsiniz. Sonra bir bakm??s?n?z ki gün bitmi?. Son olarak benden size küçücük bir s?r: Kapadokya kelimesinin anlam? bilmeyenler için merak konusu olur. Genellikle peri bacas? oldu?u dü?ünülür, fakat as?l ad? Güzel Atlar Ülkesi’dir.

dnfkslfn