Kaybolmaya yüz tutan değerlerimiz

kaybolmaya-yuz-tutan-degerlerimiz

Yorgancılık, bakırcılık, kilim dokumacılığı, bileycilik, kalaycılık, süpürgecilik, sepetçilik vb. el sanatları bir yerde milletlerin kimlikleri gibidir.

 

Hammaddesi, desenleri, üretim tekniği, üretim biçimi, niçin, nerede üretildiği bile çok önemlidir.

El sanatları, üreten kişi veya kişilerin önemli katkısıyla, ait olduğu yörenin karakteristik özelliklerini ortaya koyması bakımından değerlidir. El sanatları teknolojinin gelişmesi, kültür değişimiyle birlikte günlük yaşam içinde gittikçe işlevini kaybetmeye, zamanla da kaybolmaya yüz tutmuştur.

Geleneksel sanatlarımızın bu durumda olması bu sanatla geçimini sağlayan insanlarımızın işsiz kalmasına, ekonomik sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. El sanatları yapılamayınca, o yöreye gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere, yöreye özgü ürünlerin pazarlanıp satılması da ne yazık ki mümkün değildir.

El sanatlarının her birinin önemli birer kültürel değer ve tarihsel belge olarak değerlendirilmesi gerekir.

Tüm bu nedenlerle onları korumak ve yaşatıp geleceğe bırakmak çok önemlidir. Kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınma görevinin toplum olarak hepimizin sorumluluğunda olduğunu unutmamak gerekir.