Kıymetli Cam Horoz

WhatsApp Image 2017-12-23 at 11.41.45

Denizli’nin nuru, simgesi olan Cam Horoz heykeli Türkiye’nin aç?k havada sergilenen en büyük cam heykelidir.

Denizli’nin simgesi olan Cam Horoz, dünyada ilk 10 içinde yer alan cam heykeli unvan?n? ald?. Çok k?ymetli olan cam horoz heykelinin tek tek üretilen parçalar? çok önemlidir. K?r?lmas?n? istemedi?imiz gözümüzün nuru cam horoz heykelimizin iskeleti çelikten yap?lm??t?r. Türkiye’nin en büyük cam heykeli olan ve herkesin gönlünü kazanan cam horoz Denizli’nin simgesi olarak Ç?nar meydan?nda yerini alm??t?r.