Masal Diyarının Buzdan Dağı: Ergan

Erzincan’?n do?al güzellikleri saymakla bitmiyor. K?? sporlar?n?n vazgeçilmez adresi Ergan Da??’n? sizler için ara?t?rd?m.

Erzincan’?n Avrupa standartlar?nda kabul edilen do?al pistlere sahip, do?an?n hediyesi Ergan Da??.

Ergan Da?? K?? Sporlar? Turizm Merkezi kayak alan?; 1800 metre, 2455 metre, 2662 metre uzunlu?unda Türkiye’nin en uzun pistlerinden olu?an ve teleferik ve telesiyej tesisine sahiptir. 


Kayak alan?n?n 1. Etab? 1740 metre rak?ml? Ard?çl? Gölü’nden ba?lay?p 2340 metre rak?ml? Yayla Düzü’nde bitmektedir. 2. Etab? ise 2340 metre rak?ml? Yayla Düzü’nden ba?lay?p 2950 metre rak?ml? olan k?sm?nda bitmektedir. 


Erzincan’da do?al güzelli?i ve alternatif pistleriyle göz dolduran bu kayak merkezi, gece kaya??na da imkan veren ve 17 kilometreyi a?an do?al pistleriyle yerli ve yabanc? turistlerin gözdesi oldu. Pist uzunlu?u ve kar kalitesi ile dünya çap?nda gerçekle?tirilen organizasyonlara ev sahipli?i yap?yor. 


Ergan Da??, 2017 y?l?nda Türkiye’de ilk defa dünya kupas? yar??malar?na ev sahipli?i yapt?. 

Ergan Da?? K?? Sporlar? ve Do?a Turizmi Merkezi’nde kayak d???nda, Da? Kaya??, Snowboard, Snowkite, Kar Motosikleti, K?zak, Buz Pateni, Buzul T?rman???, Gece Kaya??, Rafting, Su Kaya??, Yamaç Para?ütü, Da? Bisikleti, Bot Safari, Cirit gibi birçok spor faaliyetine ev sahipli?i yapmaktad?r.

Foto?raf Kayna??: ergankayak.com