Oyunlar nasıl kayboldu?

oyunlar-nasil-kaybolduGünümüzde klasik çocuk oyunlarına duyulan ilgi ne yazık ki azaldı. Kentleşme arttığı için oyun alanları da azaldı. İnsanlar kentleşme adı altında ne yazık ki yeşil alanları tahrip etti. Oynayacak yer bulamayan çocuklar da ev ortamında kendisine sunulan sanal şeylerle oynamaya başladı.

Eskiden çocuklar sabahtan akşama kadar sokaklarda oyun oynardı. Koşar, zıplar, atlar ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin tadını çıkarırlardı. Günümüzde ise çocuklar bu şekilde oyun oynama fırsatını ya çok az bulabiliyorlar ya da hiç bulamıyorlar.

Bunun nedeni ne olabilir? Geçmişten günümüze neler değişti?

Değişen en önemli şey eski mahalle anlayışının artık olmaması ve çarpık kentleşme. Kentleşeceğiz derken parkların yerine iş yerleri yapıldı. Çocuklar için ayrılan alanlar ise bakımsız olduğundan çocuklar oyun oynayacak yer bulamadı, bulamayınca da evlerinde oynamaya başladılar. Çocuk oyunlarının yerini bilgisayar oyunları aldı. Aileleri tarafından sağlıklı şekilde yönlendirilmeyen, hiçbir sıcaklığı olmayan bu oyunlar çocukları saldırgan ve beceriksiz hale getirmeye başladı. Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynayan çocuklar şiddete eğilim göstermeye başladılar.

Sokakta oyun oynayan çocuklar, bu oyunlarla kurallara uymayı, yenmenin yanı sıra yenilmenin de olduğunu öğrenirler. Duygularını, hayallerini ve isteklerini oyun yoluyla dile getirirler. Oyun oynarken büyüklerini taklit ederler. Sorunlarını belirler ve çözüm yolları bulmaya çalışırlar.

Başka bir açıdan bakıldığında dünyadaki değişim ve gelişime uygun olarak çocuk oyunlarının değişmesi de normaldir. İletişim araçlarının gelişmesi sonucu çocuk oyunları da farklılık göstermiştir. Geçmiş yıllarda oynanan oyunların önemli bölümü şu anda zaman aşımına uğrayarak yok oldu. Çocukların hayatında büyük yer tutmaya başlayan bilgisayarların, ailelerin kontrolü altında oyun aracı olarak kullanılması eğitimlerine olumlu katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Devir teknoloji devri. Bu gerçeği değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz bir gerçek var ki bu da ailelere düşüyor.

Mutlaka çocuklarını sokak oyunlarına karşı yüreklendirmeleri, bu oyunları öğretmeleri, onlarla oynamaları ve onlara uygun alanlar oluşturmaları gerekiyor. İşte o zaman sağlıklı bireyler yetiştirmiş olurlar.