Siirt’in Güzelliği:Delikli Taş

Siirt’in Güzelli?i: Delikli Ta?

Siirt’in mucizevi yerlerinden biri olan Delikli Ta?, görülmeye de?er ?ahane yerlerden biridir.

Tüm ha?meti ile akmakta olan Botan Çay?’na tepeden bakan Delikli Ta?, ziyaretçilerine e?siz bir manzara sunuyor. Siirtliler, Delikli Ta?’ta hem gezme f?rsat? buluyor hem de yeni yap?lan çardaklarda piknik yap?yorlar. Siirt’in 4 km güneydo?usunda bulunan ve Botan Çay?’na yakla??k 350 metre yükseklikten bakan Delikli Ta?, milattan önceki devirlerde dik kireç ta?lar?n?n oyulmas?yla olu?mu?tur. Ta?lar oyularak yap?lan ma?aralarda, eski dönemlerde insanlar da ya?am??lard?r.

Atlama Ta??ndan Bakmak Bile Cesaret ?stiyor

Delikli Ta?’?n hemen yan?nda dikine yükselen ve atlama ta?? denilen bir kaya mevcuttur. Buray? ziyarete gelen gençlerin cesaretlerini ispatlamak için bir kayadan di?erine atlad?klar?ndan bu ad? alm??t?r. K?sacas? Delikli Ta? görülmeye de?er bir do?al güzelliktir.

IMG_6121IMG_6124