Urfa’nın Sıra Geceleri

urfanin-sira-geceleriiMerhaba, bugün size s?ra gecelerimizi anlataca??z. Merhaba diye konuya girdik çünkü s?ra gecesinde ö?rendik ki odaya girdi?inizde “merhaba” derseniz, içerde 50 ki?i de olsa size tek tek “merhaba” dermi? ve sizin de kar??l?k vermenizi beklermi?. Asl?nda u?ra?t?r?c? olsa da zevkli bir ?ey.

 

S?ra gecesini de bildi?imiz kadar?yla anlatmaya çal??al?m sizlere.

Eskiden ahalinin toplan?p sazl? sözlü e?lendi?i, ?ehir meselelerinin konu?uldu?u gecelere denirmi?. Gece meclisi gibi bir ?ey yani. Hem e?lenirler hem de önemli konular? konu?urlarm??. Biz de kat?lmaya ve size birebir anlatmaya karar verdik. Ama biz s?ra gecesine tarihi bir kona?a ya da ayarlanm?? bir yere gitmedik. Esnaflar?n kendi aralar?nda toplanarak yapt?klar? s?ra gecesine gittik. ?ark?lar, türküler bildi?iniz gibiydi. Halaylar çekildi, çok e?lendik.
Gecenin daha ba?lamad???n? anlamam?z geç olmad?. Koskoca adamlar ba?lad?lar oyun oynamaya. Biz de onlara kat?ld?k. ?lk oyun Yüzük Bulma oyunu. Fincan?n alt?na saklanm?? yüzü?ü bulman?z gerekiyor. Daha sonra Yatt? Kalkt? oyununu oynad?k. Bilgisayar ya da telefon olmadan oyun oynamak çok güzeldi. Eskiden hep böyleymi?, ne güzel.

Sonra da sohbete ba?lad?lar. Büyüklerin konu?malar?n? dinlemek de çok güzeldi. S?ra gecelerini hâlâ eski zamanlarda oldu?u gibi yap?yor olmalar? bize çok ilginç geldi. Bu gecelerde mutlaka oyunlar oynan?yor, kaday?f ve en ac?s?ndan çi? köfte de hiç eksik olmuyor.
Size de Urfa’ya geldi?inizde mutlaka bir s?ra gecesine gitmenizi tavsiye ederiz.

ASUMAN ?RGÜN
F?RDEVS BOZDA?