Zeybeğin Hası Efeler Diyarı

maxresdefaultA??r tavas, eski tavas, k?r?k tavas, ince tavas gibi çe?itleri bulunan Tavas zeybe?i, Denizli yöresinin kendine özgü zeybe?idir.

Tavas zeybe?i, Denizli yöresinde genellikle men?e ad?n? ta??yan ve davul zurnayla yürütülen oyundur. Kendine has bir havas? vard?r. Zeybeklerin içinde oynamas? en zor ve yava? olan zeybek türüdür. Tavas dü?ünlerinde, resmi aç?l??larda, ?enliklerde oynan?r. Tavas zeybe?i Denizli’mizin bir sembolüdür. Ege’nin her taraf?nda oynanan zeybek Tavas ?lçesi ile de özde?le?erek ”Tavas Zeybe?i” olarak an?lmaktad?r. Efelerin diyar?, Tavas ?lçesi’dir. Babadan o?ula geçen bu adet bilgi sahibi olmam?za yard?mc? olur. Ne olursa olsun geçmi?imize sahip ç?k?p akl?m?zdan ç?karmamal?y?z. Adet ve göreneklerimize sahip ç?kmal?y?z.