Denizli’nin Teleferiği

20171118_153145-min1400 metreden bir ba?ka güzel olan Ba?ba?? teleferi?i ziyaretçilerini eksik etmiyor. Sizleri memnun etmek için elinden geleni ard?na koymuyor. Turizmcili?e katk?da bulunuyor.

Teleferik 1400 metre yüksekli?inde 6 dakikada ula??labilecek Denizli’nin cennet kö?elerinden biridir. Adeta do?ayla iç içedir. Ayr?ca oyun alanlar?, bungalov evleri, k?r kahvesi, k?l çad?r?, k?r lokantas?, piknik alanlar? ve daha birçok yerleri vard?r. K?l çad?r? atalar?m?zdan miras kalm?? mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Çocuklar için 38 milyon liral?k yat?r?m yapan Denizli Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Osman Zolan çocuklar? dü?ünüyor. Ba?kan Zolan, ”Çocuklar her ?eyin en güzelini hak ediyor” diyerek modern ve güvenli teleferi?e ziyaretçilerini bekliyor. Güzel ve keyifli tatil geçirmek için konforunuza önem veriyor.