ERCİŞ’TE GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER

Van’?n tarihi ilçesi Erci?’te gezilecek ve görülecek yerleri sizler için derledim.

Urartu Çivi Yaz?lar?
civi-yazili-kitabeler-3212-b6Van ve çevresi önemli bir Urartu yerle?im yeri olmas? itibariyle, bölgemizde bu döneme ait yaz?tlar oldukça fazla bulunmaktad?r. Çivi yaz?s?yla i?lenen kitabelerden iki tanesi, Van – Erci? karayolu üzerinde, Erci? Karata?lar mevkiinde blok kayalar üzerindedir. Yakla??k olarak 1-1.5 x 1 m. ölçülerinde çerçeve içine al?nan kitabede, Urartu Kral? Sarduri (MÖ 764-735)’nin bölgede üzüm bahçeleri diktirdi?i yaz?l?d?r. Bu yaz?t Erci? Üzümü’nün yakla??k 3 Bin y?ll?k bir geçmi?inin oldu?unu belgelemektedir. Di?er iki adet yaz?t Salmana?a Mahallesi’ndedir. Bu yaz?tlarda Urartu Kral? Menua (MÖ 810-786)’n?n bu bölgede sulama kanal? ve koruma kalesi yapt?rd??? yaz?l?d?r. Çelebiba?? Mahallesi’nde bulunan ba?ka bir yaz?tta ise Urartu Kral? 2. Argi?ti (MÖ 714-685)’nin bölgede Taktumnia (Titumnia) ?ehrini kurdu?u, sulama kanal? ve barajlar yapt?rarak tar?m? geli?tirdi?i belirtilmi?tir.

Deliçay
AW710737_02Erci?’in do?al güzelliklerinden biri olan Deliçay, ilçe merkezine yakla??k olarak 10 km uzakl?ktad?r. Van Gölü ile Deliçay?’n?n bulu?tu?u noktada inci kefallerin yumurtlama alanlar? bulunmaktad?r. Bal?klar yumurtlama zaman?nda bu alana gelebilmek için harika bir yolculu?a ç?kmaktad?r.

Erci? Sahil Yolu
SAHIL2Erci? Sahil Kent Mahallesinde yürüyü? alan? olarak kullan?lan yol 8,5 km uzunlu?unda olup dinlenme, piknik ,oyun, ye?il alan ile ailecek güzel vakit geçirebilinecek bir aland?r.

Kaynak:www.uygunabiletal.com