Gezilmeyi bekleyen eğlence diyarı

gezilmeyi-bekleyen-eglence-diyariRenkli Kalemler ?stanbul ekibi olarak Bak?rköy’deki Botanik Park?’n? sizin için gezdik ve gözlemlerimizi sizlerle payla?mak istedik. ??te ?stanbul’un en ye?il alanlar?ndan Bak?rköy Botanik Park.

Bak?rköy Botanik Park?, 96 bin metrekarelik bir alana in?a edilmi?tir. ?çinde çocuklar için oyun alanlar?, uçurtma uçurtmak için tepeler, tematik bahçeler ve heykeller bulunmaktad?r.
Belediye, bu park? çocuklar?n be?enmesi için in?a etti. Bu park? bütün çocuklar sever. Parkta ayr?ca at ile dinozor heykelleri, uçurtma uçurtmak için tepe, göl ve gölün içinde yüzen ördek ve kaplumba?alar da vard?r.
Bu park çocuklar?n e?lenerek pek çok ?ey ö?renebilece?i bir e?lence diyar?d?r. Bu park? çocuklar?n yan? s?ra yeti?kinler de sever çünkü evlenmi? çiftler gelip burada foto?raf çektirir. Bizce Botanik Park çok güzel, e?itici ve e?lenceli çok güzel bir parkt?r. Bütün çocuklar?n ve ailelerin gezmesi ve görmesini tavsiye ediyoruz.
Adres: Kartaltepe Mah. 34144 Bak?rköy/?ST.
Ziyaret Saatleri: 07:00—23:00