İhtişamlı Karanlık

Kemaliye’yi cennet haline getiren Karanl?k Kalyonu, ye?il renkli sular?yla bir do?a harikas?

Görünü?ü ile insanlar? tedirgin ederken hayranl?k uyand?ran bir kanyon. Erzincan’?n, Kemaliye ilçesinde bulunan “Karanl?k Kanyon”, Munzur Da?lar?’n?n üzerinde Karasu Nehri taraf?ndan bo?az vadileri ile parçalanm??t?r. Bu alana ise Kemaliye Bo?az? denmektedir. 


Görüntüsüyle tedirgin etse de yurtiçi ve yurtd???ndan heyecan severlerin u?rak yerlerindendir. Maceraperestler için geni? aktivite yelpazesi sunmaktad?r. Bu aktiviteler aras?nda; yürüyü?, da?c?l?k, kano, kaya t?rman???, ve tekne gezileri var.

Ayr?ca Erzincan’da önemli sporlardan biri olan para?üt ile de Karasu’dan atlan?p Karanl?k Kanyon’un üzerinden geçilen rotalar olu?turuluyor. Dünyan?n en büyük ikinci kanyonu kabul edilen Karanl?k Kanyon ve Kemaliye Meydan? 2021’de Dünya Miras? Geçici Listesi’ne seçilmi?tir.