Küçük eserler büyük etkiler

Miniatürk Türkiye

Miniatürk Türkiye’nin önemli eserlerini küçülterek 2 May?s 2003 günü ziyaretçilere sunmu?tur.

 

‘Büyük ülkenin küçük bir modeli’ slogan?yla aç?lan Miniatürk, ilk kez kullan?lan sesli rehberlik sisteminin de öncüsü olmu? ve turistlerin de ilgisini çekmi?tir. Tek seferde Türkiye turu atmak için turistlerin u?rak yeri olmu?tur.

Miniatürk ho? bir gezi park? olmas?n?n yan? s?ra ayn? zamanda bir kültür ve sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye’nin vitrini olarak da adland?r?lan bu mekan, her ya?a uygun etkinliklerle hizmete devam etmektedir. Çe?itli oyuncaklar, kumandal? tekne, trambolin gibi ayr?nt?lar biz çocuklar için dü?ünülmü? güzellikler olarak haf?zama yerle?ti.

Miniatürk’te dikkatimi en çok çeken Bo?az Köprüsü oldu. Görünce çok ?a??rd?m çünkü üzerinden arabalar geçmiyordu, ???kland?rma, geçi? gi?eleri ve yandaki emniyet yollar? yoktu. Ama birebir ayn?s?yd?. Suyun üzerinden bir vapur bile geçiyordu. Miniatürk sayesinde do?u ve bat?n?n ço?u eserlerini görebildim.

Atatürk’ün evini, Peri Bacalar?n?, Pamukkale Travertenlerini, Erzurum Çifte Minareleri gördüm. Türkiye’yi gördüm sanki… Sizlere de tavsiyem zaman kaybetmeden bu güzellikleri görebilmeniz.

Miniatürk haftan?n her günü 09.00’dan 18.00’e kadar aç?k ve ziyaret için bilet fiyatlar? turistlere 10 TL, yeti?kin 5 TL ve ö?renci 3 TL.