Lale devri çocuklarıyız biz

lalelerBu sene Lale Festivali; 1-30 Nisan tarihleri aras?nda ?stanbul’da Emirgan Korusu, Taksim Meydan?, Hidiv Korusu, Sultanahmet Meydan? ve Gülhane Park? ev sahipli?inde gerçekle?ti.

Lale Festivali için toplam 211 çe?it 20 adet milyon lale dikildi. Sokaklar?m?z?, parklar?m?z, bahçelerimiz ve meydanlar?m?zda birbirinden güzel laleler açt?. Festival boyunca müzik ve sanat performanslar?, sergiler gibi çe?itli etkinlikler de yap?ld?.

?stanbullular hem görsel bir ?ölen izlediler, hem de e?lenceli etkinliklere kat?lma f?rsat? buldular. Lalelerin en iyi sergilendi?i mevsimin ilkbahar olmas? festivalin en güzel lalesini seçebilmek için ?ahane bir ortam yaratm?? oldu.

En güzel lale foto?raf?n? seçen jüri üyelerinin i?i kolay olmad? do?rusu.