Çocuklar Teknolojiye Bağımlı

teknoloji-cocuk-1Teknoloji geli?irken beraberinde olumsuzluklar? da getiriyor.

Teknoloji giderek yayg?nla??yor. Bu günlerde telefonlar, diz üstü bilgisayarlar ve robotlar gibi birçok teknolojik alet geli?tiriliyor. Bu nedenle bütün çocuklar teknoloji arac?l???yla çok uzun zamanlar?n? internette geçiriyorlar. Bu durum baz? olumsuzluklara yol açabiliyor. Mesela, gözlerini bozabilir, ki?ilik bozuklu?una neden olabilir, oynad??? oyunlar nedeniyle kendilerini mutsuz hissedebilirler. Teknoloji ba??ml?l??? çocuklar?n, arkada?lar?yla birlikte vakit geçirmesini engelleyebilir.

Tabii ki internetin yararlar? da var. Mesela; ara?t?rma yapabilir, haberle?ebiliriz… Eskiden internet olmad??? için insanlar kütüphaneye giderek ve yüzlerce kitap içinden istedikleri ara?t?rmay? bulmak için vakit harc?yorlard?. ?nternet ve bilgisayar bu i?i kolayla?t?rd?, ama insanlar kitaplardan uzakla?t?.