Eğitim Nedir?

Eğitim; kişilere, istenilen özellikleri kazandırma eylemidir. İlk olarak ailede başlar. Fakat sadece ailede devam etmez; okulda, evde, sokakta, oyun oynarken, iş yerinde hatta arkadaşlar arasında bile devam eder. En geniş tanımıyla eğitim, “kültürlenme ve kültür aktarma” sürecidir.

Pek çok farklı eğitim felsefesine uygun, değişik eğitim tanımları yapılmaktadır. Bunlardan bazıları eğitimi, “kişinin kendi yaşantısı yoluyla, davranışları kasıtlı olarak değiştirme süreci” olarak tanımla. Bir diğer tanım da “fiziksel uyarımlar sonucunda beyinde istenmedik biyokimyasal değişiklikler oluşturma süreci” şeklindedir.

Çoğu zaman farkında olmadan öğrenilir ve uygulanır aktarılan şeyler. İnsanlar içinde bulunduğu çevrelerden birçok konu hakkında ister istemez eğitim alırlar. Görgü kuralları, iletişim kuralları, saygı kuralları gibi birçok alana ayırabiliriz. Her eğitimin belli kullanılma alanı vardır. Okuldaki disiplini eğitimi tüm öğrenciler okul hayatı bitene kadar kullanır. Öğrendikleri görgü kurallarını ise toplum içinde hayatlarının sonuna kadar kullanırlar.

Her insanın aldığı eğitim farklıdır. Yaşam koşulları, aile yapısı ve bulunulan çevre, alınan eğitim türünde çok etkilidir. Çoğu insan özel olarak ilk kendi doğduğu yörenin gelenek, görenek ve adetlerinin eğitimini alır.

Çocuklar okul çağına geldikçe dış dünyaya açılırlar ve genel kültürleriyle göreneklerinin neler olduğunu öğrenirler. Daha da büyüdüklerinde ise daha fazla şey öğrenir. Bir yetişkin olduklarında yaşamı boyunca öğrendikleri her tür bilgiyi harmanlar ve kendi yaşamında uygular.