Kocaeli Gazetesi’ne Ziyaret

TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Ö?renim Birimi Kocaeli Gazetesi Bürosu’nu ziyaret ederek, Gazeteci Miray Baklac? ile görü?tü.

mmm

Renkli Kalemler ekibinin küçük gazetecileri, i?in profesyonelli?ini ke?fetmek üzere gazete bas?m?n? yerinde inceledi. TEGV  Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Ö?renim Birimi’nin küçük üyeleri Yap? Kredi sponsorlu?unda gerçekle?en  Renkli Kalemler projesi kapsam?nda gazetecilik mesle?ini ö?renmek üzere Kocaeli gazetesini ziyaret etti.

KL

Bir önceki  hafta birimi ziyaret eden Kocaeli Gazetesi reklam müdürü Miray Baklac?, bu hafta da gazetenin ba?tan sona serüvenini küçük gazetecilerimizle payla?t?. Miray Baklac?, Kocaeli gazetesinin yap?lmas? için matbaay? gezdirdi. Gazetenin yap?m?yla ilgili olan araçlar? gösterdi.

Çocuk gazeteciler bir gazetenin haber toplamadan, gazete tasar?m?na, oradan da matbaaya gelme süreci hakk?nda bilgi sahibi oldular.