Meraklı Gazeteciler Milliyet Gazetesi’nde

Renkli Kalemler Ekibi olarak Milliyet Gazetesini ziyaret ettik

WhatsApp Image 2023-02-03 at 21.04.48

Renkli Kalemler Ekibi olarak gazetemizi haz?rlarken gerçek bir gazeteyi görmek istedik.Suna’n?n K?zlar? ekibinden Ahu Özyurt’un yard?mlar? ile Milliyet Gazete-si’ni, Kanal D ve CNN Türk tesislerini ve Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettik.Milliyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mete Belovac?kl? ve Haber Ara?-t?rma Müdürü P?nar Akta? ile görü?tük.Ziyaret s?ras?nda gazetede yer alan haberlerin nas?l haz?rland??? ile ilgili tüm departmanlar? gezerek Renkli Kalemler gazetemiz için haz?rlam?? ol-du?umuz sorular? sorarak bilgiler toplad?k. Bize çekimlerin yap?ld??? stüd-yolar? gezdirdiler .

2878577e-75a2-4edd-8d1d-587ea2d7c885

21cca336-a527-4960-a2b1-1837470a87a1

315d25c5-9048-4e06-8f04-81511f3bd635