Müziğin Eğitime Katkısı

kaynak: karnaval sanat okuluEğlenmek veya zaman geçirmek için
dinlediğimiz müziğin çocukların gelişimine ve eğitimine birçok katkısı olduğunu
biliyor muydunuz?

Müzik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan araştırmalar, müzik ile beynin gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarıyor. Herhangi bir müzik enstrümanı çalarken hafızanın geliştiği, nota çalışırken matematik zekâsının arttığı ve müzikle uğraşan çocukların daha rahat arkadaş edinerek sosyalleşebildiği, özgüvenlerinin arttığı gözlemlenmiş. Ayrıca müzikle uğraşırken dikkatin arttığı ve disiplinli çalışma alışkanlığı edinildiği ve müziğin çocuklara sağladığı bu faydalar nedeniyle okul başarılarının da arttığı tespit edilmiş.

Bu araştırmalardan anlaşılıyor ki müzik eğitimi yoluyla çocukların müziksel becerilerinin yanı
sıra müzik dışı becerileri de gelişmektedir. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal
gelişim hem sağlıklı bir kişilik yapısı kazanabilir.