Sanalistler

Fark?nda m?s?n?z bilmiyorum ama ülkemizde kitap okuyan çocuklar, gençler, bireyler ve ya?l?lar art?k fazla kitap okumuyorlar. Herkes art?k sanal dünyan?n pe?ine tak?l?p gidiyor. ?uan da gidip herhangi bir eve bakt???m?zda,  inan?n art?k telefon, tablet, bilgisayar ve televizyonun olmad??? bir ev bulamazs?n?z. Bu duruma bir çözüm bulmal?y?z. Sadece haftada bir gün kendinize ve ailenize zaman ay?rsan?z hem belki kitap okumak istersiniz hem de asl?nda ailenizin sanal dünyadan daha keyifli oldu?unu anlars?n?z. Eyer ayda üç gün bile kitap okumaya ay?rsan?z kendinizi, belki y?lda en az dört, be? tane kitap bitirebilirsiniz. Vaktinizin k?ymetini bilin ve okuyun. Okumadan hiçbir ?ey ö?renemezsiniz.