Sen Bir Başrolsün

Kübra                                                     SEN B?R BA?ROLSÜN

Dizi izler misiniz? Eminim pek ço?unuzun cevab? bu soruya “evet” olacakt?r.

Hayat bir diziden ibarettir. ?nsan ya?am? da t?pk? bir diziye benzer .

Burada yönetmen  de ba?rol oyuncusu da insan?n kendisidir.

Ba?rol oyuncusu dizi bitene kadar ne olursa olsun ölmez.

Yani her insan?n ömrü de  kendi dizisi bitene kadard?r. Ba??na türlü hadiseler gelir ,fakat yine de ölmez.

Ben   neden hep ölmez diyorum aç?kl?yay?m size;

Çünkü her ?eyin sonu ölümdür. 

Hani bir i?i yapmakta tereddüt ederiz ya , sonradan deriz ki ; “ Ne olacak ya sonuçta en fazla ölürüm ya da ölmem.” Bu anlatt?klar?m ba?rol oyuncusuna ait.

?imdi s?ra yönetmende:

Yönetmen de yine insan?n kendisidir.

Kendi kendini yönetir. ”Her insan  kendi kaderinin a?lar?n? örer” sözü tam yönetmene göredir.

Yönetmeni sadece  bu sözle bile anlatmak mümkün. Ama  biz yine de sözü burada b?rakmay?p sohbetimize devam edelim.

Asl?na bak?l?rsa ?u dünyada hepimiz birer oyuncuyuz .Farkl? olan tek durum rollerimizi (kendi kurallar?m?z? ve ki?ili?imizi )kendimizin belirlemesidir.

Ki?ili?imiz nas?lsa kurallar?m?z?  da ona göre belirleriz.

Art?k size hangisi uygunsa ….

Bu yüzden elimizden geldi?ince ki?ili?imizi ve kurallar?m?z? iyi kontrol etmemiz gerekiyor.

Sevgilerle….

Kübra KARATA?