Doğa Sevgisi

Do?am?z bizim oksijen kayna??m?z.
Ormanlarda do?an?n içindedir
Güzel görünüm getirir
A?açlar?m?z ilkbaharda ye?erir.
Severim ben do?ay? bize sevinç getirir.
En güzeli de do?ada
Vadiler akarsular ormanlar
Gün bat?m? e?lik eder.
?nsan?n içini ferahlatmaya
Sizde sevin do?ay?
?yi eder do?al ya?am ço?u riskli hayat?