ERCİŞ MANİLERİ

ERC?? MAN?LER?

Gül dikene sar?la
Korkar?m yar dar?la
Giyin ku?an sevgilim
Toya gidek Purul a

Sen a?as?n ben a?a
?nekleri kim sa?a
Gün görsün istiyorsan
K?z?n? ver Purmag a

Davul dengi dengine
Meyil etme zengine
Sosyete olsun dersen
K?z?n? ver ?ergin e

Erci?in alt? kala
Dar?lma bana hala
Zengin o?lan istersen
K?z?n? ver Yekmal a

Merdivenler da??na
Hayran?m bal???na
K?z bal?k seviyorsa
Ver çelebiba?? na

Kasmaba?? suludur
Evlilik hak yoludur
Ele deme karde?im
O da hakk?n kuludur.

Ir?ad?n so?uk suyu
Haydarbey sahil köyü
Durmay?n k?z,o?lanlar
Bu yaz?n yap?n toyu

?smail KOÇAK 12/01/2015