Kalemlerimiz Rengarenk

RENKL? KALEMLER
Rüya misali bir hayaliz
Evimiz gibi okulu süsleriz
Ne kalabal???z ne de az
Kendimize var?z biz
Leylek misali uçar?z biz
?nanmazsan gel gör

Kalemleri sihirli gibi
A??k eder kendine bir ba?ka
Laleler, mor sümbüller , güller
Ellerimizde çiçekler
Masmavi bir gökyüzü, deniz
Leylaklar açm?? çiçekler
En güzel sayfalar bizim
Renk renk olmu? sayfalar?m?z

YÖRESEL TEKERLEMELER
Tekerlemeler; masal, hikâye, bilmece gibi baz? türler içinde müstakil olarak ortaya ç?kan ürünlerdir.

Masal anlatan insanlar, meddahlar, karagöz oynatanlar as?l anlatmak istedikleri konuya girmeden dinleyenlerinin dikkatlerini çekmek için, çe?itli söz kal?plar?yla cümleye ba?larlar. Tekerlemeyi söyleyen ki?i; mübala?aya, güldürmeye, ?a??rtmaya dayal? birtak?m söz kal?plar?n? art arda s?ralar.

Birkaç yöresel tekerlememiz ile e?lenmeye ne dersiniz?
Al hebeneyi çap kastala, çapa çapa get, çapa çapa gel. Amcam bir aba al?p alacalattiracahti.
Acaba alip alacalattirdi m? yohsa yeni mi alip alacalattiracah.
Ya heç alip alacalattirmayacah? Degirmene girdim, sildim, süpürdüm, silkindim ç?ht?m.
K?rk kartal k?rh? iner, k?rh? kalkar.
Pa?aya tasiyle ta?a ta?a be? tas ho?af.
Bu tesbihi imamelemeli mi imamelememeli mi?
Allah vekil nimet vekil Diyarbekir.

HAYAL?Z B?Z..
Hayallerimiz varsa biz de var?z
Biz hayallerimiz kadar?z
?nsan ko?arsa bir yolda
Varsa bir hedef yolun sonunda
??te o zaman anlam? olur o maratonun
Her ?ey bir amaca hizmet ederken
Sen neresindensin bu oyunun?
Hayallerin kadar vars?n..
Sen, hayallerin kadars?n..

YARIN UMUTTUR!
S?cak bak??lar?m?z?n
Ellerimizde yaratt??? sevgiyle
Beslerdik her yeni do?an günü
Sevgiyi ne?eyi umudu anlat?rd?k
Do?adaki her canl?ya
Bitsin isterdik karanl?klar
Yar?nlara daha umutlu bakmak için
Çiçeklerle beslerdik hayat?
Kokusu solu?umuza kar??s?n diye
Solu?umuz çiçek kokard?
Umutla att???m?z her ad?mda yar?nlara