Renkli Kalemler

Rüyalar?m?z güzelli?inde
En yürekten gülü?lerimizle
Nice hayaller kurarak
Korkmadan
Leylaklar?n kokusunda
?çimizdeki Sevinci ço?alt?yoruz
Kaçmadan yorgunluklardan
A?z?m?zda sevgi sözcükleri
Lacivert gecelerin sabahlar?nda
En insan yan?m?z? besleyerek
Masum yüreklerimiZin
Lambalar yakarak yar?nlar?m?za
Ebedi gülü?lerimizde
Rüyalar kuraca??z