Yarın Umuttur

S?cak bak??lar?m?z?n
Ellerimizde yaratt??? sevgiyle
Beslerdik her yeni do?an günü
Sevgiyi ne?eyi umudu anlat?rd?k
Do?adaki her canl?ya
Bitsin isterdik karanl?klar
Yar?nlara daha umutlu bakmak için
Çiçeklerle beslerdik hayat?
Kokusu solu?umuza kar??s?n diye
Solu?umuz çiçek kokard?
Umutla att???m?z her ad?mda yar?nlara..