Çevreci Gazeteci İbrahim Irmak

Kökleriyle suları, yapraklarıyla tozları tutar. Sıcak havalarda serinlik, soğuk günlerde
budanan dallarıyla ısı verir. Ağaçlar karbondioksidi oksijene dönüştür ve hava kalitemizi artırır. Ağaçlar çok fedakardır, bütün bunların yanında bir de bize meyve verir.

Gazetecilik mesleğini seviyor musunuz?
Ben mesleğimi seviyorum. Gazetecilik mesleğine aşığım. İyi ki gazeteci olmuşum.

İlk başladığınızda gazetecilik mesleği size zor geldi mi?
Aslında gazetecilik zordur ama bana zor gelmedi çünkü işimi
hep severek yaptım.

Aileniz gazeteci olmanızı engelledi mi?
Hayır.

Çevreye çöp atarsak nasıl sorunlarla karşılaşırız?
Çöpler toprakları ve suları kirletir, hava kalitesini bozar ve
hastalıklara neden olur.

Doğada ağaç gibi bitkiler olmasa ne gibi şeyler olur?
Oksijen olmaz, nefessiz kalır ve ölürüz. Ağaçlarımız olmasa
hiçbir şey yapamayız. Biz olmayız, odunlar olmaz,
meyveler, sebzeler yetişmez…

Eğer insanlar ağaçları bilinçsiz kullanırsa
ne gibi zorluklar yaşarız?

Eğer doğamızı koruyup kollamazsak yaşamamızı sağlayan
mineralleri, besin maddelerini üretemeyiz. Çoraklaşan
topraklar bitkilerin büyümesine, yetişmesine imkan vermez.
Ağaçlar bize meyve veremez hale gelir. Ağaçlar bizleri
Sıcaklıklardan ve tozdan da korur. Kökleri mini barajlar gibi
suları toplar, toprak kaymasını (erozyonu) önler.

Suyun bizim için önemi nedir?
Su hayattır. Su olmayınca bitkiler büyüyemez, ağaçlar
yetişemez. Su insanların en büyük ihtiyacı olduğu gibi
doğaya da çok gereklidir. Bitkiler, hayvanlar, canlılar su
olmadan yaşayamazlar.İnsanlar atıkların değerini anladığında geri dönüşüm önem kazandı.
Geri dönüşüm çok önemlidir. Geri dönüşüm ile kullandığımız bir atığı tekrar
kullanılabilir hale getirebiliriz. Atıklarımızı geri dönüştürerek çevremizi de
temiz tutmuş oluruz. Tüketimi azaltır, ekonomiye katkı sağlar, hastalıktan kaçınırız.


Geri Dönüşümü Kullan, Hayatı Canlı Yaşa!

Çevreci gazeteci İbrahim Irmak’a sorduğum
soruları ve cevapları sizlerle paylaşıyorum:

Geri dönüşüm nedir?
Geri dönüşüm atıkların ham maddesinin eritilip yeniden
kullanılabilir hale getirilmesidir.

Geri dönüşümle ilgilenen kurumlar hangileridir?
Birinci olarak belediyeler. Geri dönüşüm belediyelerin en başta gelen
görevleri arasındadır. Her belediye acilin acili olarak geri dönüşüm
tesisleri kurup atıkları toplayıp geri dönüştürmek zorundadır.
Buradan elde edilen kazanç çifte kazançtır. Malzemeler ham madde
olarak kullanılarak yeni malzemeler yapılmasına olanak sağlayabilir.

Geri dönüşüm ne zaman başladı?
Malzemelerin değerinin öğrenilip para kapısı olduğu anlaşılınca başladı.

Geri dönüşüm bize ne sağlar?
Ekonomik olarak sonsuz bir döngü sağlar.

Piller doğaya nasıl bir zarar verir?
Bir kalem pil 4 metrekare toprağın zehirlenmesine,
1 ton suyun kirlenmesine neden olur.

Pil atık kutuları nerelere konulabilir?
Apartmanlara, muhtarlıklara, eczanelere, marketlere ve okullara.