Alternatif dedikleri

alternatif-dedikleriSat?n ald???n?z ve asl?nda size zarar veren birçok ?eyi evde kendi ba??n?za da yapabilece?inizi biliyor muydunuz? ??te size birkaç basit öneri…

Evinizde sadece 15 dakikan?z? ay?rarak rujunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Zararl? kimyasallar yerine kendi elinizle yapt???n?z ürünü kullanmak istemez miydiniz, han?mlar? ??te tarifi:
Malzemeler: ?ki çay ka???? pancar suyu, balmumu ve tereya??.
Balmumunu benmari usulü erittikten sonra pancar suyunu ekleyin ve tereya??yla k?vam?n? bulmas?n? sa?lay?n. E?er dudaklar?n?z çok çatl?yorsa jojoba ya??ndan da birkaç damla ekleyin. Pancar suyunun oran?na göre rujunuz renk alacakt?r. Balmumu dudaklar?n?z? dolgun gösterecek ve tereya??yla beraber besleyecektir.

Güzel kokularla kendinizi zehirledi?inizi biliyor musunuz?

Eviniz güzel koksun diye kulland???n?z oda parfümlerinden her nefeste zehirleniyorsunuz. Oysa tamamen do?al bir ev kokusunu gayet basit bir yöntemle kendiniz de yapabilirsiniz. Nas?l m?? Limon ve/veya portakal kabuklar?n? rendeleyerek kullanmad???n?z bo? bir cam ?i?eye koyun, içerisine birkaç damla sular?ndan da ilave edin. Son olarak birkaç karanfil tohumunu da ?i?enize at?n ve kaloriferinizin üzerine b?rak?p evinizin güzel kokusunun keyfini ç?kar?n.

Çörek otu deyip de geçmeyin!

Her sabah bir tatl? ka???? çörek otu yiyin. Bunun o kadar çok ?ifas? var ki ben sadece birkaç?n? say?vereyim. Öncelikle ba????kl?k sisteminizi güçlendirecek ve içerisinde bulunan yüksek miktarda antioksidanla hücrelerinizi temizleyecektir. Kolesterolünüzü dü?ürecek, midenizi ve kalbinizi koruyacakt?r. Zay?flaman?z? sa?layacak ve de sizi kansere kar?? koruyacakt?r.

Evet, bütün bunlar ve hatta daha da fazlas? sadece pastalar?n?z?n üzerini süslemek için kulland???n?z çörek otuyla mümkün. Lütfen kendinize bu iyili?i yap?n.

Kendi evimi kendim temizlerim!

Evinizde yerleri, mermerleri, fayanslar? temizlerken kulland???n?z deterjanlar?n bir yandan cildinizi hasta etti?ini bir yandan da her solu?unuzda sizi zehirleyip beyin hücrelerinizi öldürdü?ünü biliyor musunuz? Bütün bu tehlikelerden kurtularak temizli?imizi yapmak mümkün, hem de gayet basit bir ?ekilde.
Bir litre kadar suyun içerisine 4-5 ka??k karbonat, bir miktar elma sirkesi ve birkaç damla limon s?karak deterjan?n?z? kendiniz yap?n. Kimyasal deterjanlardan çok daha iyi sonuç ald???n?z? göreceksiniz. Ayn? ?ekilde çama??r deterjan? yapmak da mümkün. Bunun için de boraks ve çama??r sodas? kullanmak gerek. 3 çay barda?? kaynar suya 4 çay barda?? kadar boraks, boraks?n yar?s? kadar çama??r sodas? ve limon tuzu ekleyerek kar??t?r?n. ?çerisine ye?il sabun rendeleyebilir ya da arap sabunu ekleyebilirsiniz. Böylelikle yumu?at?c? özelli?i de vermi? olursunuz. Bu kar???ma 1-2 çay ka???? karbonat ve birkaç damla da limon ekleyin. Ve art?k çama??r deterjan?n?z haz?r.

Sadece iki üç tane ek?i dut

Sadece birkaç ek?i dutun a??z içerisinde olu?an yaralara ve aftlara bire bir oldu?unu biliyor muydunuz? Hem de birkaç dakika içerisinde! Yöresel olarak ek?i dut diye bilinen bu dut çe?idi ayr?ca mide yanmas?na da iyi gelmektedir.