Alternatif Tıp Yöntemleri: Hacamat ve Sülük

Hacamat, günümüzde alternatif t?p yöntemlerinden biridir ve birçok hastal??a iyi gelmektedir.

1496395243_hacamat

sülük

 

 

 

 

Akl?n?za “Ne gibi hastal?klara iyi geliyor?” sorusu geliyorsa; ba?ta kalp ve damar hastal?klar? olmak üzere tansiyon, diyabet, varis, damar t?kan?kl???, hemoroid, boyun düzle?mesi, göz bozuklu?u gibi hastal?klardan kurtulman?z? sa?lar. Sizde de bu hastal?klardan biri var ise siz de hacamat yapt?rabilirsiniz.

Sülük de alternatif t?p yöntemlerinden biri kabul edilmekte olup uzun zamandan beri kullan?lan bir tedavi türüdür.  Bu tedavi türü kan hastal?klar?yla beraber göz, ba? a?r?s? ve göz bozuklu?una da iyi gelmektedir. Bu tedavi, bilgisi olmayan biri taraf?ndan kesinlikle uygulanmamal?d?r. Aksi taktirde insanlara yarardan çok zarar verebilir.