Altın sarısının zararları

altin-sarisinin-zararlariiGünümüzde en çok sevilen yemeklerden olan patates k?zartmas?n?n zararlar?n? biliyor musunuz? Patates k?zartmas?n?n zararlar? saymakla bitmiyor.

Siz de benim gibi patates k?zartmas?n? çok seviyorsan?z b?rakman?z zor olacak! Patates k?zartmas?n? çok yiyorsan?z kilo alman?z da normal çünkü patates k?zartmas?n?n ya? oran? çok yüksek. Ayn? zamanda di?lerimize de zarar veriyor. Patates k?zartmas?n?n en büyük zarar? kanser ihtimalini yükseltmesidir.

Tad? çok güzel olan bu yiyecek maalesef ba??ml?l?k da yap?yor. Patates cipsini seviyorsan?z bu da ilginizi çekecek. Patates cipsi kanda kötü hastal?klara yol aç?yor. Bu konuda, Antalya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi T?bbi Biyokimya Klinik ?efi Prof. Dr. Necat Y?lmaz, konuyla ilgili G?da Güvenli?i Hareketi için yapt??? bir aç?klamada “Patates cipsi kalp rahats?zl?klar?, obezite ve kanser riskini art?r?yor.

Çocuklar?n gelece?ini karart?yor. Çocuklar?n bay?ld??? patates cipsi, asl?nda bu minik vücutlar için zehirden farks?z” dedi. Siz de benim gibi patatesten vazgeçmek istemiyorsan?z bunun da bir yolu var: SA?LIKLI PATATES. Aile büyüklerinizden sa?l?kl? patates k?zartmas? yapmalar?n? isteyebilirsiniz.

??te i?inizi kolayla?t?racak sa?l?kl? patates tarifi: Arzu etti?iniz miktarda patatesi kabuklar? ile birlikte ha?lay?n. Patatesler iyice yumu?ad?klar?nda kabuklar?n? soyarak irice do?ray?n. Do?rad???n?z patatesleri, alt?n sar?s? olana kadar az ya?da k?zart?p, tuzlay?n.

AF?YET OLSUN…