Bugün ne yemeli ?

bugun-ne-yemeliHer gün okula giderken yan?m?za ald???m?z, olmazsa olmazlar?m?zdan biri de beslenme çantam?zd?r. Beslenme çantas?, gün içinde oyun oynarken, ders çal???rken bizim enerji kayna??m?zd?r.

Ayr?ca düzenli beslenme al??kanl??? kazanmam?z için beslenme çantas? çok önemlidir. Beslenme ve diyet uzmanlar?na göre hem sa?l?kl? hem de lezzetli beslenme çantas? haz?rlamak mümkün.
Peki beslenme çantam?zda neler olmal?? Uzmanlara göre, beslenme çantas?nda süt ve peynir mutlaka olmal?, enerji ihtiyac? için kuruyemi?lere de yer verilmeli, soyulmas? zor olsa da yumurta atlanmamal?d?r.

Ayn? zamanda sevilen sebze ve meyveler de çantaya koyulmad?r. Bizler için örnek bir beslenme çantas? menüsünü a?a??da sizlerle payla??yorum. Beslenme Çantas? Menüsü Peynirli tost veya sandviç Ayran Küçük salata Kuru meyve kar???m? (elma kurusu, kay?s? kurusu vs) Bu menü ile ihtiyac?m?z olan vitamin ve proteini lezzetli bir ?ekilde kar??layabiliriz.